Err

Naruto - Uzumaki Naruto - Pop Up Parade
  • Naruto - Uzumaki Naruto - Pop Up Parade
  • Naruto - Uzumaki Naruto - Pop Up Parade
  • Naruto - Uzumaki Naruto - Pop Up Parade
  • Naruto - Uzumaki Naruto - Pop Up Parade

Naruto - Uzumaki Naruto - Pop Up Parade

Good Smile Company
En Stock
49,99 EUR
Naruto Uzumaki dans la gamme POP Up Parade de Goodsmile Company.

Mesure environ 14 centimètres.